U BEVINDT ZICH HIER: Home » CarbonID™-calculator

Selecteer het Tier-emissieniveau van uw eerste tractor. Doe dit vervolgens voor elke tractor in uw vloot. Kies daarna het type diesel dat u gebruikt en de valuta waarin u de brandstof inkoopt. Voer tot slot de prijs per liter brandstof en AdBlue in. Klik vervolgens op de gele knop OK om door te gaan.

Selecteer het motorvermogenbereik waarbinnen uw eerste tractor valt en kies het Tier-emissieniveau. Doe dit vervolgens voor elke tractor in uw vloot. Kies daarna het type diesel dat u gebruikt en de valuta waarin u de brandstof inkoopt. Voer tot slot de prijs per liter brandstof en AdBlue in. Klik vervolgens op de gele knop OK om door te gaan.

VERMOGENS BEREIK
100-120
TIER NIV.
 
 

Voer voor uw eerste tractor het brandstofverbruik in liter per jaar in. Gebruik de schuifbalk om de gegevens van uw hele vloot in te voeren. Zodra alle gegevens zijn ingevoerd, ziet u de gemiddelde CO2-reductie die mogelijk is met ECOBlue™ SCR-technologie.

Kies in het keuzemenu de werkbelasting van uw eerste tractor en voer het gemiddelde aantal bedrijfsuren per jaar in. Voer deze gegevens in voor uw hele vloot. Zodra alle gegevens zijn ingevoerd, ziet u de gemiddelde CO2-reductie die mogelijk is met ECOBlue™ SCR-technologie.

100-120 pk
 
 
Equivalente CO2-emissie tractor

--- kg

CO2 SAVING WITH TIER 4A SCR
EcoBlue™ SCR TECHNOLOGY
Equivalente CO2-reductie tractor --- kg
 
NOx-besparing --- kg
 
Dieselbesparing --- l
 
AdBlue-gebruik --- l
 
Kostenbesparing ---
 

OVER EMISSIEREDUCTIE

In 1996 werden de eerste Tier 1-emissienormen geïntroduceerd en sindsdien is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwevende deeltjes (PM) met 60% gereduceerd. Met de invoering van Tier 4A in 2011 is de PM nog verder verminderd met 90% en NOx met 50%. Deze giftige stoffen komen vrij tijdens de verbranding en kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Maar hoe ontstaan deze stoffen eigenlijk?

NOx: stikstofmonoxide en -dioxide komen vrij tijdens de verbranding, wanneer de motor het warmst is. Deze gassen vormen twee van de belangrijkste oorzaken van zure regen en de aantasting van de ozonlaag.

PM: zwevende deeltjes bestaan voornamelijk uit minuscule koolstofdeeltjes en andere giftige stoffen die gevormd worden wanneer niet alle brandstof verbrandt. Meestal gebeurt dit wanneer de motor koeler is.

100 KEER VERBETERD IN 10 JAAR

De afgelopen tien jaar heeft New Holland de emissie 100 keer verminderd en daarmee de levenskwaliteit van landbouwers en hun gezinnen verbeterd. In de praktijk betekent dit dat u uw Tier 4A-conforme machine 100 dagen kunt gebruiken en dan dezelfde hoeveelheid emissies produceert als een Tier 1-machine in slechts één dag.

 

Agrarisch: offroad-kwaliteit diesel (gasolie)

Standaard: dieselkwaliteit voor wegtransport

Laag: voor de hoofdactiviteiten wordt 10-60% van de maximumvraag van de motor gebruikt (voornamelijk ladergebruik)

Middelhoog: voor de hoofdactiviteiten wordt 10-80% van de maximumvraag van de motor gebruikt (voornamelijk gemengd bedrijf)

Hoog: voor de hoofdactiviteiten wordt 60-100% van de maximumvraag van de motor gebruikt (voornamelijk akkerbouw)

Gemiddeld: algemeen gemiddelde van 10-100% van de maximumvraag van de motor (allround gebruik)

Voer het gemiddelde aantal bedrijfsuren per jaar van uw tractor in.
Voer het gemiddelde brandstofverbruik van uw tractor in liter per jaar in.

PRODUCTIEVE EN EFFICIËNTE ECOBLUE™ SCR-TRACTOREN

New Holland biedt een compleet gamma ECOBlue™ SCR-tractoren van 120 tot 670 pk die perfect zijn toegerust voor alle agrarische toepassingen. Zo voelt de veelzijdige T6-serie zich prima thuis op het land én op het erf. De T7-serie biedt onovertroffen productiviteit en vermogen. En met de T8- en T9-series beschikken grotere landbouw- en loonwerkerbedrijven over een tractor die de nieuwe benadering van grootschalige landbouw volledig in de praktijk brengt.

Kies dus voor New Holland ECOBlue™ SCR-technologie om uw brandstofkosten en CO-voetafdruk omlaag te brengen en de winst te verhogen.

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord
 
---

Stuur naar een vriend

 
Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord
 
---
SGS Verified
De berekeningen zijn exclusief olie voor onderhoud/smeren (onderhoudsinterval ECOBlue SCR-motoren 600 uur) / Indirecte uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan NOx is verdisconteerd / Brongegevens voor gemiddeld brandstofverbruik: NTTL OECD / Brongegevens voor CO2-emissie van diesel: DEFRA augustus 2011 / Brongegevens voor CO2-emissie van AdBlue: Air 1 / Brongegevens voor NOx-emissie van diesel: Ademe / Bron voor afmetingen heteluchtbalonnen: Carbon Trust