JESTEŚ TUTAJ: Home » Kalkulator CarbonID™

Wybierz normę Tier emisji spalin dla pierwszego ciągnika. Powtórz to dla każdego ciągnika w Twojej flocie. Następnie wybierz rodzaj używanego oleju napędowego wraz z walutą, w jakiej dokonywane są jego zakupy. Na zakończenie podaj cenę za litr paliwa i środka AdBlue. Następnie kliknij żółty przycisk „OK”, aby kontynuować.

Wybierz normę Tier emisji spalin dla pierwszego ciągnika. Powtórz to dla każdego ciągnika w Twojej flocie. Następnie wybierz rodzaj używanego oleju napędowego wraz z walutą, w jakiej dokonywane są jego zakupy. Na zakończenie podaj cenę za litr paliwa i środka AdBlue. Następnie kliknij żółty przycisk „OK”, aby kontynuować.

MOC
100-120
Normy Tier
 
 

Wprowadź roczne zużycie paliwa dla pierwszego ciągnika w litrach. Użyj paska przewijania, aby wprowadzić dane dla całej floty. Po wprowadzeniu wszystkich danych, pojawi się przeciętna redukcja równoważna CO2 oferowana przez technologię selektywnej redukcji katalitycznej ECOBlue™.

Wybierz z menu obciążenie ciągnika, a następnie wprowadź przeciętny czas pracy w roku. Użyj paska przewijania, aby wprowadzić dane dla całej floty. Po wpisaniu wszystkich danych, pojawi się średnia redukcja CO2 oferowana przez technologię selektywnej redukcji katalitycznej ECOBlue™.

100-120 KM
 
 
Równoważna emisja CO2 ciągnika

--- kg

CO2 SAVING WITH TIER 4A SCR
EcoBlue™ SCR TECHNOLOGY
Równow. redukcja CO2 dla ciągnika --- kg
 
Oszczęd. NOx --- kg
 
Oszczęd. paliwa --- l
 
Zużycie AdBlue --- l
 
Oszczęd.kosztowa ---
 

HISTORIA REDUKCJI EMISJI

1996 - wprowadzenie pierwszych norm emisji Tier 1. Od tego czasu nastąpiło obniżenie emisji tlenków azotu (NOx ) i cząstek stałych (PM) o 60%. Po wprowadzeniu przepisów Tier 4A w roku 2011 nastąpiło dalsze obniżenie emisji cząstek stałych o 90% i NOx o 50%. Te trujące substancje powstają w procesie spalania i mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka. Dowiedzmy się o nich trochę więcej.

NOx: tlenek azotu i dwutlenek azotu są wytwarzane w procesie spalania, gdy silnik osiąga najwyższe temperatury. Te gazy stanowią dwie główne przyczyny kwaśnych deszczów i kurczącej się warstwy ozonowej.

PM: cząstki stałe stanowią głównie niewielkie cząstki węgla i innych trujących substancji, jakie powstają podczas niezupełnego spalania paliwa, zwykle gdy silnik ma niższą temperaturę.

100 RAZY LEPIEJ NIŻ DZIESIĘĆ LAT TEMU

W ciągu ostatniej dekady, firma New Holland obniżyła emisję 100-krotnie, dążąc do poprawy jakości życia rolników i ich rodzin. W praktyce oznacza to, że maszyna spełniająca normy Tier 4A może pracować przez 100 dni i wyemitować tę samą ilość zanieczyszczeń, jaką wyemitowałaby maszyna Tier 1 w ciągu zaledwie jednego dnia.

 

Rolniczy: rolniczy olej napędowy do prac polowych (olej napędowy)

Standardowy: olej napędowy do transportu drogowego

Niskie: Podstawowe prace wykorzystują 10-60% maksymalnego obciążenia silnika, typowe zastosowania ładowarki

Średnie: Podstawowe prace wykorzystują 10-80% maksymalnego obciążenia silnika, typowe zastosowania mieszane w rolnictwie

Wysokie: Podstawowe prace wykorzystują 60-100% maksymalnego obciążenia silnika, głównie obróbka roli

Przeciętne: Ogólne przeciętne wykorzystanie 10-100% maksymalnego obciążenia silnika, zastosowania ogólne

Wprowadź przeciętną liczbę godzin pracy ciągnika w roku
Wprowadź przeciętne roczne zużycie paliwa ciągnika w litrach

WYDAJNE CIĄGNIKI ECOBLUE™ SCR

Firma New Holland oferuje szeroką gamę ciągników ECOBlue™ SCR o mocach od 120 do 670 KM, idealnych do wszystkich prac rolniczych. Wszechstronna seria T6 doskonale sprawdza się podczas prac polowych jak i prac w obejściu. Seria T7 oferuje niezrównaną moc i wydajność. Dla największych gospodarstw i oraz usługodawców przeznaczone są serie T8 i T9, które stanowią odzwierciedlenie koncepcji gospodarstw wielkoobszarowych.

Wybór technologii ECOBlue™ SCR firmy New Holland pozwala obniżyć rachunki za paliwo oraz zmniejszyć ślad węglowy, przy jednoczesnej poprawie końcowego wyniku ekonomicznego gospodarstwa.

Przeczytałem/Przeczytałam i akceptuję politykę prywatności
 
---

Wyślij e-maila do znajomego

 
Przeczytałem/Przeczytałam i akceptuję politykę prywatności
 
---
SGS Verified
 
Obliczenia nie uwzględniają oleju zużytego do smarowania (okres międzyprzeglądowy silników ECOBlue z selektywną redukcją katalityczną wynosi 600 godzin) / Pośrednie emisje GHG skojarzone z NOx zostały uwzględnione / Dane źródłowe dla średniego zużycia paliwa - NTTL OECD / Dane źródłowe dla emisji C02 z oleju napędowego - DEFRA, sierpień 2011 / Dane źródłowe dla emisji C02 z preparatu AdBlue - Air 1 / Dane źródłowe dla emisji NOx z oleju napędowego - Ademe / Dane źródłowe dla rozmiaru balonów na ogrzane powietrze - Carbon Trust